Tin tức

Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam

 

HNX chấp thuận niêm yết Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Atesco

Ngày 10/03/2016, phó Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thay mặt ký quyết định số 144/QĐ-SCGHN chấp...

 

Atesco nhận giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 22000:2005

 

HNX nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Suất ăn công nghiệp Atesco

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhận bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco ngày 03/09/2015

 
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)

Ms. Hoàng Thị Dương (0988981237)