BÁO BÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018

CÔNG TY ATESCO CÔNG BỐ BÁO BÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018

Công ty cổ phần suất ân công nghiệp Atesco công bố Báo cáo quản trị năm 2018, danh sách cổ đông lớn, Bảng cung cấp thông tin quản trị năm 2018, Quý cổ đông, các nhà đầu tư quan tâm vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

/admin/webroot/upload/image/files/BC TINH HINH QUAN TRI NAM 2018.pdf

/admin/webroot/upload/image/files/ATS_DANH SACH CO DONG LON 2018.pdf

/admin/webroot/upload/image/files/BANG CC THONG TIN QUAN TRI 2018.pdf

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)

Ms. Hoàng Thị Dương (0988981237)