THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian:7 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 05 tháng 05 năm 2017

2. Địa điểm:Trung tâm hội nghị Cung Văn Quán, Nhà hàng Cung Văn Quán, số 58 Đường 19/5 Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 31/03/2017.

4. Nội dung Đại hội:(Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)

·         Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017;

·         Thông qua Báo cáo của Ban  Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017;

·         Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát;

·         Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;

·         Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;

·         Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016;

·         Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

·         Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

·         Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

            Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.atesco.vn từ ngày 18/04/2017). 

            Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 05/05/2017

6. Hình thức đăng ký:

·         Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

·         Điện thoại liên hệ:(04) 33120827                  Fax: (04) 33120917

      Ngoài ra các Cổ đông có thể đăng ký trực tiếp qua Phòng Hành chính  theo số liên hệ: 0433120827   hoặc   0988981237         

            Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

            Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quý cổ đông! 

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến


Ms. Đinh Thị Thu Phương (0936048989)