Khách hàng truyền thống - Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam

Ngày 06/06/2006, Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco đã ký hợp đồng với Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam về việc cung cấp suất ăn hằng ngày cho cán bộ, công nhân viên của SDVN và các dịch vụ ăn uống khác của SDVN tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương.

Số lượng suất ăn trung bình của SDVN từ 1.500 – 2000 suất ăn/ngày.

Đây là khách hàng truyền thống đã luôn tin tưởng và đồng hành với Atesco được gần 10 năm nay và sẽ còn kéo dài đến sau này.

Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco sẽ  luôn cải tiến chất lượng các suất ăn cũng như các dịch vụ để luôn đem lại cho khách sự hài lòng nhất, xứng đáng với niềm tin của các khách hàng từ khi bắt đầu kinh doanh cho đến bây giờ.

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến