Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam

Ngày 10/09/2014, công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco và công ty TNHH Một Thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam (địa chỉ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh) đã cùng nhau thống nhất hợp tác kinh doanh dịch vụ suất ăn tại Việt Nam trên nguyên tắc: cùng hợp tác dựa trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, cùng phân công lao động và cùng chia sẻ quyền lợi nhằm phát triển lợi ích từng bên.

Thời gian bắt đầu từ ngày 01/10/2014. Với sự hợp tác trên suất ăn hàng không sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào doanh thu cũng như sự phát triển của công ty. Khi mà nhu cầu đi lại của con người bằng đường hàng không ngày càng tăng cao, thì  lĩnh vực suất ăn hàng không chính là tiềm năng lớn để công ty ngày càng lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến